Wat is contextuele therapie?

De grondlegger voor de contextuele therapie is de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Boszormenyi-Nagy.

Relaties over de verschillende generaties

De term context geeft de verbondenheid aan die ieder mens heeft met belangrijke relaties over de verschillende generaties in het verleden en in de toekomst. Contextuele therapie houdt rekening met deze verbondenheid door aandacht te besteden aan de balans tussen geven en ontvangen in betekenisvolle relaties.

Dit betekent concreet dat ik in het gesprek met u aandacht heb voor u in relatie tot anderen. Bijvoorbeeld voor de onverbrekelijke band tussen u en uw kinderen.

En voor andere, belangrijke, bijzondere relaties met anderen die u heeft in uw leven. Deze relaties vormen immers uw context. In de therapie wordt deze context verkend.

Uw hulpvraag

Belangrijk hierbij is natuurlijk uw hulpvraag. Deze vraag is en blijft het vertrekpunt en centrale aandachtspunt in de therapie.