Gezin

tuig_200 

 • Onzekerheden over de opvoeding; doen wij het wel goed?
 • Het gezinsleven valt me zwaar; hoe krijgt ik weer een balans en meer energie?
 • Ontwikkelt mijn kind zich wel goed, ik maak me hier zorgen over.
 • Hoe kan ik anders omgaan met mijn puber?
 • Hoe ga ik om met de echtscheiding; hoe moeten we nu verder vorm geven aan het (co)ouderschap, omgangsregeling en wat is goed voor de kinderen?
 • Hoe vorm ik een nieuw gezin; welke plek heb ik als (stief)ouder?
 • Hoe kan ik het rouwen en verlies van dierbaren een plek geven?

Partnerrelatie

 

 • Onze relatie is een sleur geworden; we zoeken naar hernieuwde spontaniteit.
 • We groeien uit elkaar en willen werken aan het verbeteren van onze relatie.
 • Ik voel mij eenzaam en onbelangrijk.

Individueel

 

 • Ik voel mij depressief; hoe krijg ik weer de energie leuke dingen op te pakken?
 • Ik zou meer evenwicht willen in mijn leven op het gebied van relatie, gezin, familie, werk en/of andere sociale contacten.
 • Hoe moet ik omgaan met de zorg- en aandachtvragen van mijn ouders?
 • Ik wil leren omgaan met conflicten.
 • Ik voel mij onzeker in het contact met anderen.
 • Ik wil zelfstandiger worden en meer vorm geven aan mijn eigen leven.
 • Hoe kan ik een stimulans aan mijn ontwikkeling geven?