Gezin

tuig_200 

  • Onzekerheden over de opvoeding; doen wij het wel goed?
  • Het gezinsleven valt me zwaar; hoe krijgt ik weer een balans en meer energie?
  • Ontwikkelt mijn kind zich wel goed, ik maak me hier zorgen over.
  • Hoe kan ik anders omgaan met mijn puber?
  • Hoe ga ik om met de echtscheiding; hoe moeten we nu verder vorm geven aan het (co)ouderschap, omgangsregeling en wat is goed voor de kinderen?
  • Hoe vorm ik een nieuw gezin; welke plek heb ik als (stief)ouder?
  • Hoe kan ik het rouwen en verlies van dierbaren een plek geven?