Werkwijze

kompas_250In het eerste kennismakingsgesprek kijk ik met u of de contextuele therapie aansluit bij uw vraag.

Vervolgens spreken we in overleg af waaraan gewerkt gaat worden en wie er bij de therapie (geheel dan wel gedeeltelijk) betrokken zullen zijn. Zowel individuele -, relatiegesprekken als gezinsgesprekken zijn mogelijk.

Ten slotte formuleren we een einddoel; wat wilt u bereiken en wanneer stoppen we met de gesprekken. Tijdens de therapie werk ik met praktische oefeningen en geef ik soms (oefen)opdrachten. Ik bied een luisterend oor en breng (relationele) structuur aan. Hierdoor ontstaat inzicht en ruimte voor verwerking.

Hernieuwde kijk op uw situatie

Een hernieuwde kijk op uw situatie geeft u mogelijkheden tot verandering. Het brengt u in contact met uw verlangen. Samen kijken we naar hoe u in gesprek bent en wat daarin voor u en de belangrijke mensen om u heen van belang is.

Het aangaan van de dialoog in uw context geeft u vrijheid en meer eigen grond in de relaties, en draagt bij aan vertrouwen en betrouwbaarheid binnen relaties.

Een gesprek duurt 1 uur en vindt meestal eens in de veertien dagen plaats.